lam

lam

[ Kutadgu Bilig, 1069]
bilig lāmı kitse beg atı kalur [bilgi بلك sözcüğünün lamı gitse bey بك kalır] [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
lam cim: İtiraz.

Ar lām لام zArap alfabesinde L harfi Aram lamed למד zbaston, değnek, Arami/İbrani alfabesinde L harfi ≈ Fen lmd a.a.

Not: EYun lambda (Λ) harfi Fenike veya bir başka Kuzeybatı Sami alfabesinden alınmıştır. • Lamı cimi yok deyiminin kökeni anlaşılamadı.

Benzer sözcükler: lam cim


02.04.2015
lama1

Fr lame yassı tabaka, levha << Lat lamina/lama tabaka halinde metal, bıçak veya kılıç ağzı