lalettayin

lâl1

Arapça lˁl kökünden gelen laˁl لعل z "kırmızı renkli bir süs taşı, yakut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça lāl لال z "kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.

lâl2

Farsça lāl لال z "dilsiz, dili tutulmuş" sözcüğünden alıntıdır.

lala

Farsça lālā لالا z "erkek köle, çocuk bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

lalanga

Farsça lālang لالنگ z "'ziyafetten sonra peştamala sarılıp götürülen yemektir' (Burhan-ı Katı)" sözcüğünden alıntıdır.

lale

Farsça lāle لاله z "kırmızı çiçek, gelincik veya anemon (Manisa lalesi)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça alālag "kırmızı şey, anemon" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça lāl "kırmızı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lalettayin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1946]
bazan lalettayin bir memurun kafasında örümcek ağı kuran kapı kulu zihniyetini [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ˁalā't-taˁyīn:Tayin ve tahsis etmeksizin, her ne ve her kim olursa.

Köken

Arapça lā ˁalā't-taˁyīn لا على التعيين z "tayin edilmemiş, muayyen olmayan, belirsiz" deyiminden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için , ale+, tayin maddelerine bakınız.


25.12.2017
lam

Arapça lām لام z "Arap alfabesinde L harfi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lamed למד z "baston, değnek, Arami/İbrani alfabesinde L harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen lmd sözcüğü ile eş kökenlidir.

lama1

Fransızca lame "yassı tabaka, levha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lamina veya lama "tabaka halinde metal, bıçak veya kılıç ağzı" sözcüğünden evrilmiştir.

lama2

İspanyolca llama "Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bir sözcükten alıntıdır.

lama3

Fransızca ve İngilizce lama "Tibet rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Tibetçe (b)lama "şef, başrahip" sözcüğünden alıntıdır.

lamba1

Fransızca lampe "aydınlatma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lampás, lampad- λαμπάς z "meşale, fener" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lámpō λάμπω z "parlamak, ışımak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leh₂p- (*lāp-) biçiminden evrilmiştir.