lala

lakt(o)+

Fransızca ve İngilizce lacto+ "[bileşik adlarda] süt" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince lac, lact- "süt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵlák-t- biçiminden evrilmiştir.

laktasyon

Fransızca lactation "(memelilerde) süt üretimi, emzirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lactatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lactare "süt vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

laktoz

Fransızca lactose "süt şekeri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Berthelot, Fr. kimyacı (1823-1907).) Fransızca sözcük Latince lac, lact- "süt" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir.

lâl1

Arapça lˁl kökünden gelen laˁl لعل z "kırmızı renkli bir süs taşı, yakut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça lāl لال z "kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.

lâl2

Farsça lāl لال z "dilsiz, dili tutulmuş" sözcüğünden alıntıdır.

lala
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Dastan-ı Ahmet Harami, 1400 yılından önce]
Mercān lālā éy şūh-i şengül [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
dāye vü lālā melik katına geldiler

Köken

Farsça lālā لالا z "erkek köle, çocuk bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.


09.12.2014
lalanga

Farsça lālang لالنگ z "'ziyafetten sonra peştamala sarılıp götürülen yemektir' (Burhan-ı Katı)" sözcüğünden alıntıdır.

lale

Farsça lāle لاله z "kırmızı çiçek, gelincik veya anemon (Manisa lalesi)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça alālag "kırmızı şey, anemon" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça lāl "kırmızı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lalettayin

Arapça lā ˁalā't-taˁyīn لا على التعيين z "tayin edilmemiş, muayyen olmayan, belirsiz" deyiminden alıntıdır.

lam

Arapça lām لام z "Arap alfabesinde L harfi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lamed למד z "baston, değnek, Arami/İbrani alfabesinde L harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen lmd sözcüğü ile eş kökenlidir.

lama1

Fransızca lame "yassı tabaka, levha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lamina veya lama "tabaka halinde metal, bıçak veya kılıç ağzı" sözcüğünden evrilmiştir.