lakin

lakap

Arapça lḳb kökünden gelen laḳab لَقَب z "künye, unvan" sözcüğünden alıntıdır.

lakayt

Arapça lā ḳayd لا قيد z "kayıtsız, bağlı olmayan" deyiminden alıntıdır.

lake

Fransızca lacqué "lak cilası ile cilalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca laque "Hindistan'dan gelen parlak bir tür bitkisel cila" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen laca sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen lakh sözcüğünden alıntıdır.

lakerda

Yunanca lakérda λακέρδα z "palamut veya orkinos tuzlaması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince lacerta "1. kertenkele, 2. bir tür deniz balığı, belki istavrit" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lakırdı

lak veya lakır "dil şaklatma sesi, su sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +tI ekiyle türetilmiştir.

lakin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
walīkin buşarda şirā arslanı [ve fakat öfkeli iken Şera aslanı] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kamusi islām evinde bir-durur / līkin onı ortada nādir-durur [tümü birdir, ama on tanesi ender bulunur]

Köken

Arapça lākin veya līkin لاكن z "amma (bağlaç)" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

velakin


23.08.2017
lakonik

Fransızca laconique "az konuşan, ketum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lakōnikós λακωνικός z "Sparta'ya ilişkin, Sparta'lı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Lakōnia "Sparta kenti" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

lakrimal

Fransızca lachrymal "gözyaşına ilişkin, ağlamaklı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lacrimalis sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince lacrima "gözyaşı" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince aynı anlama gelen dakruma sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dákru- biçiminden evrilmiştir.

laksatif

Fransızca laxatif "gevşetici, müshil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen laxativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laxare "gevşetmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince languere, lax- "gevşemek, gevşetmek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

lakt(o)+

Fransızca ve İngilizce lacto+ "[bileşik adlarda] süt" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince lac, lact- "süt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵlák-t- biçiminden evrilmiştir.

laktasyon

Fransızca lactation "(memelilerde) süt üretimi, emzirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lactatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lactare "süt vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.