lak2

lahuri

Farsça ve Arapça lāhūrī لاهورى z "Lahor kentine ait" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Lahor veya Lahur "Pakistan'da bir kent" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

lahza

Arapça lḥẓ kökünden gelen laḥẓa(t) لاحظة z "göz atış süresi, an" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaẓa لحظ z "göz attı, baktı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

laik

Fransızca laïque "kilisenin kamu yönetiminden uzaklaştırılmasını savunan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca laïc "rahip olmayan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince laicus "rahip olmayan" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca laïkós λαïκός z "halka ait, halktan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca laós λαός z "halk, kamu" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

lain

Arapça lˁn kökünden gelen laˁīn لعين z "lanetli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

lak1

Arapça ve Farsça lāk لاك z "Hindistan'a özgü bir tür zamk ve bundan elde edilen parlak kırmızı boya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen lakh sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen lākşā veya rākşā लाक्षा z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe rac-, rāg- "boyamak" fiilinden türetilmiştir.

lak2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bir yere cemolup ... müşavere-i laklaka ederlerdi. laklakiyat [ Abdülhak Hamid, Mektuplar, 1875]
kocakarı laklakiyatı

Köken

"dil şaklatma sesi, sıvı çalkama sesi" Ses yansımalı sözcüktür. Bu sözcük Arapça laqlaqa(t) "çok konuşma sesi" ses yansımalı sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Karş. Arapça laḳlaḳ/laklak "1. leylek, 2. boş lakırdı". Türkçe onomatope Arapçadan bağımsız yapıda olduğu halde, türevlerde ondan etkilenmiş görünür.

Benzer sözcükler

laklak, laklaka, laklakiyat

Bu maddeye gönderenler

lakırdı, langır, langırt, leylek, lık


06.04.2019
lakap

Arapça lḳb kökünden gelen laḳab لَقَب z "künye, unvan" sözcüğünden alıntıdır.

lakayt

Arapça lā ḳayd لا قيد z "kayıtsız, bağlı olmayan" deyiminden alıntıdır.

lake

Fransızca lacqué "lak cilası ile cilalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca laque "Hindistan'dan gelen parlak bir tür bitkisel cila" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen laca sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen lakh sözcüğünden alıntıdır.

lakerda

Yunanca lakérda λακέρδα z "palamut veya orkinos tuzlaması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince lacerta "1. kertenkele, 2. bir tür deniz balığı, belki istavrit" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lakırdı

lak veya lakır "dil şaklatma sesi, su sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +tI ekiyle türetilmiştir.