lak1

lahos

Yun vláχos βλάχος z1. Eflaklı, Ulah, 2. ahmak, aptal, 3. bir tür balık, epinephelus aeneus Ger *walhaz yabancı, tat, dil bilmez

lahuri

Fa/Ar lāhūrī لاهورى zLahor kentine ait öz Lahor/Lahur Pakistan'da bir kent

lahza

Ar laḥẓa(t) لاحظة z [#lḥẓ faˁla(t) mr.] göz atış süresi, an Ar laḥaẓa لحظ zgöz attı, baktı

laik

Fr laïque kilisenin kamu yönetiminden uzaklaştırılmasını savunan ≈ Fr laïc rahip olmayan << OLat laicus rahip olmayan EYun laïkós λαïκός zhalka ait, halktan EYun laós λαός zhalk, kamu +ik°

lain

Ar laˁīn لعين z [#lˁn faˁīl sf.] lanetli Ar laˁana لعن zlanetledi

lak1

[ Codex Cumanicus, 1303]
lak: pigmentum rubrum quo tinguntur coria caprina [keçi boynuzunu boyadıkları kızıl boya] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
lāk: Lacca, tinctorium quoddam, quo pannos colore rubro inficiunt [kumaşları kırmızıya boyadıkları bir tür boya] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lāk: Hindu lisanında bir zamktır, halen laka ve gomalaka derler.

Ar/Fa lāk لاك zHindistan'a özgü bir tür zamk ve bundan elde edilen parlak kırmızı boya Hind lakh a.a. Sans lākşā/rākşā लाक्षा za.a. Sans rac-, rāg- boyamak

Not: Osmanlıcada "parlak kırmızı boya" anlamında mevcut olan sözcük, 20. yy'da Fransızcadan "parlak cila" anlamıyla yeniden alıntılanmıştır.

Bu maddeye gönderenler: gomalak, lake, leke


01.09.2017
lak2

onom dil şaklatma sesi, sıvı çalkama sesi ≈ Ar laqlaqa(t) çok konuşma sesi

lakap

Ar laḳab لَقَب z [#lḳb faˁal ] künye, unvan

lakayt

Ar lā ḳayd لا قيد zkayıtsız, bağlı olmayan

lake

Fr lacqué [pp.] lak cilası ile cilalanmış Fr laque Hindistan'dan gelen parlak bir tür bitkisel cila Port laca a.a. Hind lakh a.a.

lakerda

Yun lakérda λακέρδα zpalamut veya orkinos tuzlaması ≈ Lat lacerta 1. kertenkele, 2. bir tür deniz balığı, belki istavrit