lakırdı

lak2

onom dil şaklatma sesi, sıvı çalkama sesi ≈ Ar laqlaqa(t) çok konuşma sesi

lakap

Ar laḳab لَقَب z [#lḳb faˁal ] künye, unvan

lakayt

Ar lā ḳayd لا قيد zkayıtsız, bağlı olmayan

lake

Fr lacqué [pp.] lak cilası ile cilalanmış Fr laque Hindistan'dan gelen parlak bir tür bitkisel cila Port laca a.a. Hind lakh a.a.

lakerda

Yun lakérda λακέρδα zpalamut veya orkinos tuzlaması ≈ Lat lacerta 1. kertenkele, 2. bir tür deniz balığı, belki istavrit

lakırdı

lakırdamak [Baki <1580]
meclisde çok lakırdamasuŋ sāḳıyā kabak [ Meninski, Thesaurus, 1680]
lakırdı: Sermo, confabulatio, garritus [söz, sohbet, gürültülü konuşma]

onom lak/lakır dil şaklatma sesi, su sesi +tI

 lak2

Not: Karş. Azerice: "laqqıltı : is.1. Laqqıldayaraq axan və ya tökülən mayedən çıxan səs. 2. Bax. laqqırtı." ve " laqqırtı : is. Söhbət, danışıq, laf (çox vaxt mənasız, boş, qeyri-ciddi söhbət mənasında)."


20.06.2018
lakin

Ar lākin/līkin لاكن zamma (bağlaç)

lakonik

Fr laconique az konuşan, ketum EYun lakōnikós λακωνικός zSparta'ya ilişkin, Sparta'lı öz Lakōnia Sparta kenti +ic°

lakrimal

Fr lachrymal gözyaşına ilişkin, ağlamaklı << Lat lacrimalis a.a. Lat lacrima gözyaşı +al° << ALat dakruma a.a. << HAvr *dákru- a.a.

laksatif

Fr laxatif gevşetici, müshil OLat laxativus a.a. Lat laxare [den.] gevşetmek +(t)iv° Lat languere, lax- gevşemek, gevşetmek

lakt(o)+

Fr/İng lacto+ [bileşik adlarda] süt Lat lac, lact- süt << HAvr *ǵlák-t- a.a.