lahza

lahika

Arapça lḥḳ kökünden gelen lāḥiḳa(t) لاحقة z "eklenen şey, ilave, zeyl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaḳa لحق z "katıldı, eklendi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

lahit

Arapça lḥd kökünden gelen laḥd لحد z "mezar, kabir, özellikle eski Roma tarzında nişleri olan mezar odası ve bu tarzda ölü gömme" sözcüğünden alıntıdır.

lahmacun

Arapça lḥm kökünden gelen laḥm ˁacīn لحم عجين z "(hamur gibi) yoğrulmuş et" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça laḥm لحم z "et" ve Arapça ˁcn kökünden gelen ˁacīn عجين z "yoğrulmuş, hamur" sözcüklerinin bileşiğidir.

lahos

Yunanca vláχos βλάχος z "1. Eflaklı, Ulah, 2. ahmak, aptal, 3. bir tür balık, epinephelus aeneus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *walhaz "yabancı, tat, dil bilmez" biçiminden alıntıdır.

lahuri

Farsça ve Arapça lāhūrī لاهورى z "Lahor kentine ait" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Lahor veya Lahur "Pakistan'da bir kent" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

lahza
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
diŋlenür bir laḥẓa armağı [yorgunluğu] gider

Köken

Arapça lḥẓ kökünden gelen laḥẓa(t) لاحظة z "göz atış süresi, an" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaẓa لحظ z "göz attı, baktı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Bu maddeye gönderenler

mülahaza


26.01.2020
laik

Fransızca laïque "kilisenin kamu yönetiminden uzaklaştırılmasını savunan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca laïc "rahip olmayan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince laicus "rahip olmayan" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca laïkós λαïκός z "halka ait, halktan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca laós λαός z "halk, kamu" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

lain

Arapça lˁn kökünden gelen laˁīn لعين z "lanetli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

lak1

Arapça ve Farsça lāk لاك z "Hindistan'a özgü bir tür zamk ve bundan elde edilen parlak kırmızı boya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen lakh sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen lākşā veya rākşā लाक्षा z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe rac-, rāg- "boyamak" fiilinden türetilmiştir.

lak2

"dil şaklatma sesi, sıvı çalkama sesi" Ses yansımalı sözcüktür. Bu sözcük Arapça laqlaqa(t) "çok konuşma sesi" ses yansımalı sözcüğü ile eş kökenlidir.

lakap

Arapça lḳb kökünden gelen laḳab لَقَب z "künye, unvan" sözcüğünden alıntıdır.