lafazan

laço

Roma dilinde (Çingenece) laço "iyi, emin" sözcüğünden alıntıdır.

lades

Farsça yād ast ياد أست z "hatırımda!" deyiminden alıntıdır.

ladin

Arapça lādan لادن z "cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk, ladanum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen lādān לדנא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça ladinnu, ladunu "aromatik bir madde" sözcüğünden alıntıdır.

laedri

Arapça lā ˀadrīya(t) لا أدريّة z "«bilmemciler», kuşkuculuk, skeptizm" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça dry kökünden gelen adrī أدرى z "bilirim, biliyorum" sözcüklerinin bileşiğidir.

laf

Farsça lāf لاف z "söz, özellikle anlamsız söz" sözcüğünden alıntıdır.

lafazan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

lafazanlık "çok konuşma" [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Loquacité [Fr.]: lafazanlık

Köken

Farsça lāf-zan لافزن z "laf çalan, laf döven" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için laf, +zen maddelerine bakınız.


25.10.2017
lafız

Arapça lfẓ kökünden gelen lafẓ لفظ z "ağızdan çıkan anlamlı ses, söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafaẓa لفظ z "artiküle etti, telaffuz etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

laga luga

Arapça lġw kökünden gelen laġā luġā لغا لُغا z "«söyledi söylendi», lakırdı, dedikodu" deyiminden alıntıdır.

lagar

Farsça lāġar لاغر z "yorgun, zayıf" sözcüğünden alıntıdır.

lagün

Fransızca lagune "deniz kıyısında kum birikmesiyle oluşan göl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Venedikçe laguna "gölcük, Venedik körfezi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lacus "göl" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lóku-s biçiminden evrilmiştir.

lağım

Arapça laġam veya laġm لغم z "yer altı kanalı, tünel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca laχōma λαχώμα z "kazı, hendek, tünel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.