lacivert

labirent

Fr labyrinth mağara ve dehlizlerden oluşan karmaşık yapı EYun labyrínthos λαβυρίνθος za.a., özellikle Girit kralı Minos'un yaptırdığı dehliz << AYun dapurito-

labne

Ar labna(t) لبنة z [#lbn faˁla(t) mr.] süt pıhtısı, bir tür taze peynir Ar laban لبن zsüt

laborant

Alm Laborant laboratuarda çalışan kişi Lat laborans, t- işçi, emek veren

laboratuvar

Fr laboratoire işlik, atölye OLat laboratorium a.a. Lat laborare [den.] çalışmak, emek vermek +(t)orium Lat labor emek, zahmet

labrador

İng labrador retriever bir köpek cinsi öz Labrador Kanada'da bir yarımada öz Joao Fernandes Labrador 1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif Port labrador/lavrador işçi Port labrar/lavrar çalışmak

lacivert

"koyu mavi renk" [ Danişmend-Name, 1360]
Açıldı lājiverd kubbe kenārı / Çıkardı ˁāleme altun fenārı [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
ezhār-i kevāḳıb çemen-i lājiverdīde ẓāhir oldı [yıldızların parıltısı koyu mavi çayırda belirdi]

Fa lācivardī لاجوردي zlacivert taşı rengi Fa lācivard لاجورد zAfganistan'da çıkan koyu mavi süs taşı, lapis lazuli Sans rācāvarta राजावर्त za.a. § Sans rācā kral Sans varta tayın, rızk, pay

Not: 20. yy başlarına dek renk adı olarak laciverdî tercih edilmiştir. Laciverd, esasen bu renkteki taşın adıdır. • Batı dillerine Arapça aracılığıyla Farsçadan geçmiştir. Karş. Lat lapis lazuli, İng lazurite.


08.11.2018
laçin

<< ETü laçin şahin << ETü *alaçin ala kuş? ETü *çin kuş? bir tür kuş?

laçka

Ven lasca bırak! gevşet! Ven lascar bırakmak, gevşetmek (≈ İt lasciare ) Lat laxare [den.] a.a. Lat laxus gevşek Lat languere gevşemek

laço

Roma laço iyi, emin

lades

Fa yād ast ياد أست zhatırımda!

ladin

Ar lādan لادن zcistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk, ladanum ≈ İbr lādān לדנא za.a. Akad ladinnu, ladunu aromatik bir madde