labirent

kütüphane

Farsça kutubχāne كتبخانه z "kitapevi, kitaplık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ktb kökünden gelen kutub كتب z "kitaplar" (NOT: Bu sözcük Arapça kitāb كتاب z sözcüğünün fuˁul vezninde çoğuludur. ) ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir.

küvet

Fransızca cuvette "leğen, yıkama veya yıkanma teknesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cuve "varil, fıçı" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince cupa "varil, fıçı" sözcüğünden evrilmiştir.

Arapça لا z "değil, yok, hayır (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

labada

Yeni Yunanca lápatha sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca lápathon λάπαθον z "yaprakları yenen bir yaban otu, rumex patientia" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lápathon veya lápathos λάπαθον z sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1030) Yunanca sözcük Eski Yunanca laparós λαπαρός z "yumuşak, kof" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

labia

İngilizce ve Latince labia sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince labia pudendi "kadın cinsel organının dudakları" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince labium "dudak" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leb- biçiminden evrilmiştir.

labirent
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, , 1930 yılından önce]
Nalıncı sokağı ucu bucağı bulunmaz bir labirent değildir

Köken

Fransızca labyrinth "mağara ve dehlizlerden oluşan karmaşık yapı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca labyrínthos λαβυρίνθος z "a.a., özellikle Girit kralı Minos'un yaptırdığı dehliz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arkaik Yunanca dapurito- sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Ploutarkhos Mor. 302a Yunanca sözcüğün Lidya dilinde "balta" anlamına gelen labrys sözcüğünden türediğini naklederse de, modern kanıya göre muhtemelen eski Girit dilinden alınmıştır. ▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 610.


22.09.2017
labne

Arapça lbn kökünden gelen labna(t) لبنة z "süt pıhtısı, bir tür taze peynir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laban لبن z "süt" sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

laborant

Almanca Laborant "laboratuarda çalışan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince laborans, t- "işçi, emek veren" sözcüğünden alıntıdır.

laboratuvar

Fransızca laboratoire "işlik, atölye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen laboratorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laborare "çalışmak, emek vermek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince labor "emek, zahmet" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

labrador

İngilizce labrador retriever "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Labrador "Kanada'da bir yarımada" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Joao Fernandes Labrador "1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Portekizce labrador veya lavrador "işçi" sözcüğünden türetilmiştir. Portekizce sözcük Portekizce labrar veya lavrar "çalışmak" sözcüğünden türetilmiştir.

lacivert

Farsça lācivardī لاجوردي z "lacivert taşı rengi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça lācivard لاجورد z "Afganistan'da çıkan koyu mavi süs taşı, lapis lazuli" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rācāvarta राजावर्त z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe rācā "kral" ve Sanskritçe varta "tayın, rızk, pay" sözcüklerinin bileşiğidir.