lağım

lafazan

Farsça lāf-zan لافزن z "laf çalan, laf döven" sözcüğünden alıntıdır.

lafız

Arapça lfẓ kökünden gelen lafẓ لفظ z "ağızdan çıkan anlamlı ses, söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafaẓa لفظ z "artiküle etti, telaffuz etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

laga luga

Arapça lġw kökünden gelen laġā luġā لغا لُغا z "«söyledi söylendi», lakırdı, dedikodu" deyiminden alıntıdır.

lagar

Farsça lāġar لاغر z "yorgun, zayıf" sözcüğünden alıntıdır.

lagün

Fransızca lagune "deniz kıyısında kum birikmesiyle oluşan göl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Venedikçe laguna "gölcük, Venedik körfezi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lacus "göl" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lóku-s biçiminden evrilmiştir.

lağım
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
yir altından bir lağım yapdurup Niksar'dan tā İstanbul'a varınça lağımdan giderlerdi.

Köken

Arapça laġam veya laġm لغم z "yer altı kanalı, tünel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca laχōma λαχώμα z "kazı, hendek, tünel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lahana maddesine bakınız.


09.09.2017
lağv

Arapça lġw kökünden gelen laġw لغو z "1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "boş söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça luġa(t) لغة z "söz, lakırdı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lahana

Yeni Yunanca láχano λάχανο z "kelem, lahana" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca láχanon λάχανον z "her türlü sebze" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak, toprağı sürmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

lahavle

Arapça lā ḥawla wa lā ḳuwwata illā billāh لا حول و لا قوّت لّاالله z "«Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur», sabır duası" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil, yok" ve Arapça ḥawl حول z "güç, kuvvet, hal" sözcüklerinin bileşiğidir.

lahika

Arapça lḥḳ kökünden gelen lāḥiḳa(t) لاحقة z "eklenen şey, ilave, zeyl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaḳa لحق z "katıldı, eklendi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

lahit

Arapça lḥd kökünden gelen laḥd لحد z "mezar, kabir, özellikle eski Roma tarzında nişleri olan mezar odası ve bu tarzda ölü gömme" sözcüğünden alıntıdır.