laçka

laborant

Alm Laborant laboratuarda çalışan kişi Lat laborans, t- işçi, emek veren

laboratuvar

Fr laboratoire işlik, atölye OLat laboratorium a.a. Lat laborare [den.] çalışmak, emek vermek +(t)orium Lat labor emek, zahmet

labrador

İng labrador retriever bir köpek cinsi öz Labrador Kanada'da bir yarımada öz Joao Fernandes Labrador 1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif Port labrador/lavrador işçi Port labrar/lavrar çalışmak

lacivert

Fa lācivardī لاجوردي zlacivert taşı rengi Fa lācivard لاجورد zAfganistan'da çıkan koyu mavi süs taşı, lapis lazuli Sans rācāvarta राजावर्त za.a. § Sans rācā kral Sans varta tayın, rızk, pay

laçin

<< ETü laçin şahin ETü *çin kuş? bir tür kuş? << ETü *alaçin ala kuş?

laçka

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
laşka: gemi halatını gevşetip boşa bırakma [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Müthiş met akıntıları varken, laçka [yelken gevşeterek] seyretmeyi aklıma bile getirmezdim.

Ven lasca bırak! gevşet! Ven lascar bırakmak, gevşetmek (≈ İt lasciare ) Lat laxare [den.] a.a. Lat laxus gevşek Lat languere gevşemek

Not: Standart İtalyanca lascia (/laşa/) biçimi ile Venedikçenin farkı belirgindir.

Benzer sözcükler: laçkalaşmak, laçkalık

Bu maddeye gönderenler: laksatif (leasing), relaks (miyorelaksan)


29.09.2017
laço

Roma laço iyi, emin

lades

Fa yād ast ياد أست zhatırımda!

ladin

Ar lādan لادن zcistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk, ladanum ≈ İbr lādān לדנא za.a. Akad ladinnu, ladunu aromatik bir madde

laedri

Ar lā ˀadrīya(t) لا أدريّة z«bilmemciler», kuşkuculuk, skeptizm § Ar لا zdeğil Ar adrī أدرى z [#dry] bilirim, biliyorum

laf

Fa lāf لاف zsöz, özellikle anlamsız söz