laçin

labne

Arapça lbn kökünden gelen labna(t) لبنة z "süt pıhtısı, bir tür taze peynir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laban لبن z "süt" sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

laborant

Almanca Laborant "laboratuarda çalışan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince laborans, t- "işçi, emek veren" sözcüğünden alıntıdır.

laboratuvar

Fransızca laboratoire "işlik, atölye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen laboratorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laborare "çalışmak, emek vermek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince labor "emek, zahmet" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

labrador

İngilizce labrador retriever "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Labrador "Kanada'da bir yarımada" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Joao Fernandes Labrador "1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Portekizce labrador veya lavrador "işçi" sözcüğünden türetilmiştir. Portekizce sözcük Portekizce labrar veya lavrar "çalışmak" sözcüğünden türetilmiştir.

lacivert

Farsça lācivardī لاجوردي z "lacivert taşı rengi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça lācivard لاجورد z "Afganistan'da çıkan koyu mavi süs taşı, lapis lazuli" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rācāvarta राजावर्त z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe rācā "kral" ve Sanskritçe varta "tayın, rızk, pay" sözcüklerinin bileşiğidir.

laçin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
laçin: aş-şāhīn

Köken

Eski Türkçe laçin "şahin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çin "kuş? bir tür kuş?" biçiminden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *alaçin "ala kuş?" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Moğolca naçin "şahin". • Karş. Çağatayca çin "martı". D. Ross, Kuş İsimleri (TDK 1994) 11.


04.11.2018
laçka

Venedikçe lasca "bırak! gevşet!" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe lascar "bırakmak, gevşetmek" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük İtalyanca lasciare sözcüğü ile eş kökenlidir. ) İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen laxare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince laxus "gevşek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince languere "gevşemek" fiilinden türetilmiştir.

laço

Roma dilinde (Çingenece) laço "iyi, emin" sözcüğünden alıntıdır.

lades

Farsça yād ast ياد أست z "hatırımda!" deyiminden alıntıdır.

ladin

Arapça lādan لادن z "cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk, ladanum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen lādān לדנא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça ladinnu, ladunu "aromatik bir madde" sözcüğünden alıntıdır.

laedri

Arapça lā ˀadrīya(t) لا أدريّة z "«bilmemciler», kuşkuculuk, skeptizm" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça dry kökünden gelen adrī أدرى z "bilirim, biliyorum" sözcüklerinin bileşiğidir.