lüzucet

lümpen

Almanca Lumpenproletariat "Marx'a göre proletaryanın alt sınıfı, işe yaramaz berduşlar" sözcüğünden türetilmiştir. Almanca sözcük Almanca Lumpe "ur, yumru, hımbıl kimse" sözcüğünden türetilmiştir.

lüp

"yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

lütesyum

Yeni Latince lutetium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Georges Urbain, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Lutetia "Paris kentinin antik çağdaki adı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

lütfen

Arapça lṭf kökünden gelen luṭfan لطفاً z "lütuf ederek, nezaketen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça luṭf لطف z sözcüğünün zarfıdır.

lütuf

Arapça lṭf kökünden gelen luṭf لطف z "cömertlik, hoş davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laṭafa لطف z "cömertlik etti, lütfetti" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

lüzucet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lüzūcet: Yapışkan ve ağda gibi uzanır olma.

Köken

Arapça lzc kökünden gelen luzūca(t) لزوجة z "cıvık ve yapışkan olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazica لزج z "cıvık ve yapışkan idi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Fransızca viscosité karşılığı olarak kullanılan Yeni Osmanlıca terimdir.


01.09.2014
lüzum

Arapça lzm kökünden gelen luzūm لزوم z "1. sarılma, ilişme, gerekme, 2. gereklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "ilişti, gerekti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

maa+

Arapça maˁa مع z "ile, beraber, birlikte (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

maada

Arapça ˁdw kökünden gelen maˁdā معدا z "-den başka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadā عدا z "1. öte geçti, 2. başka, özge" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maahaza

Arapça maˁa hāḏā مع هٰذا z "bununla beraber" sözcüğünden alıntıdır.

maaile

Arapça maˁa ˁāˀila مع عائلة z "aile ile birlikte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁa "ile, beraber (edat)" ve Arapça ˁāˀila(t) "aile" sözcüklerinin bileşiğidir.