lütesyum

lüks2

Lux "bir tür geliştirilmiş gaz lambası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1901 AB Lux, İsveç firması.) Bu sözcük Latince lux, luc- "ışıma, ışık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *léwk-os "aydınlık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewk- "ışımak, parlamak, aydın olmak" kökünden türetilmiştir.

lüle

Farsça lūle لوله z "burulmuş veya dürülmüş şey, saç burgusu, her türlü boru, kâğıttan külah, su borusu veya musluk ağzı" sözcüğünden alıntıdır.

lümen

Yeni Latince lūmen "fizikte ışıma birimi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lūmen, lūmin- "ışık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *luc-men biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *léwk-s-mn̥ "ışımak, aydınlık olmak" biçiminden evrilmiştir.

lümpen

Almanca Lumpenproletariat "Marx'a göre proletaryanın alt sınıfı, işe yaramaz berduşlar" sözcüğünden türetilmiştir. Almanca sözcük Almanca Lumpe "ur, yumru, hımbıl kimse" sözcüğünden türetilmiştir.

lüp

"yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

lütesyum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
lütesyum: ... bir maden.

Köken

Yeni Latince lutetium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Georges Urbain, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Lutetia "Paris kentinin antik çağdaki adı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.


29.09.2017
lütfen

Arapça lṭf kökünden gelen luṭfan لطفاً z "lütuf ederek, nezaketen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça luṭf لطف z sözcüğünün zarfıdır.

lütuf

Arapça lṭf kökünden gelen luṭf لطف z "cömertlik, hoş davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laṭafa لطف z "cömertlik etti, lütfetti" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

lüzucet

Arapça lzc kökünden gelen luzūca(t) لزوجة z "cıvık ve yapışkan olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazica لزج z "cıvık ve yapışkan idi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

lüzum

Arapça lzm kökünden gelen luzūm لزوم z "1. sarılma, ilişme, gerekme, 2. gereklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "ilişti, gerekti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

maa+

Arapça maˁa مع z "ile, beraber, birlikte (edat)" sözcüğünden alıntıdır.