lüks1

lunapark

Luna Park "1902'de New York yakınlarındaki Coney Island'da kurulan eğlence parkının ticari adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Luna "ilk kez 1901'de Buffalo Dünya Sergisinde sergilendikten sonra Coney Island'a taşınan kanatlı uzay gemisinin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince luna "ay" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lówk-s-neh₂ (*lówk-s-nā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewk- "ışıma, aydınlatma" kökünden türetilmiştir.

lup

Fransızca loupe "1. yumru, ur, topalak, 2. büyülteç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Lumpe "yumru, ur" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lupus

Yeni Latince lupus "ciltte çeşitli ülserli hastalıklara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lupus "(köpekgillerden) kurt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wĺ̥kʷos biçiminden evrilmiştir.

lutr

Fransızca loutre "su samuru, bu hayvanın kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *otro- "su samuru" biçiminden alıntıdır.

lüfer

Yeni Yunanca gufári veya lufári γουφάρι/λουφάρι z "lüfer balığı, pomatomus saltator" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Orta Yunanca gomphárion γομφάριον z "kefale benzer bir balık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca gómphos γόμφος z "1. çivi, mıh, kazık, 2. kefal balığı, mugil cephalus" sözcüğünün küçültme halidir.

lüks1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İlan-ı Ticaret, 1923]
nihayetsiz bir itina ile hazırlanmış bir lüks içinde nefis bir ziyafet

Köken

Fransızca luxe "gösteriş, gösterişli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince luxus, luxur- "aşırılık, israf, tantana, debdebe" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

delüks, lüküs

Bu maddeye gönderenler

rüküş


15.11.2019
lüks2

Lux "bir tür geliştirilmiş gaz lambası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1901 AB Lux, İsveç firması.) Bu sözcük Latince lux, luc- "ışıma, ışık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *léwk-os "aydınlık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewk- "ışımak, parlamak, aydın olmak" kökünden türetilmiştir.

lüle

Farsça lūle لوله z "burulmuş veya dürülmüş şey, saç burgusu, her türlü boru, kâğıttan külah, su borusu veya musluk ağzı" sözcüğünden alıntıdır.

lümen

Yeni Latince lūmen "fizikte ışıma birimi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lūmen, lūmin- "ışık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *luc-men biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *léwk-s-mn̥ "ışımak, aydınlık olmak" biçiminden evrilmiştir.

lümpen

Almanca Lumpenproletariat "Marx'a göre proletaryanın alt sınıfı, işe yaramaz berduşlar" sözcüğünden türetilmiştir. Almanca sözcük Almanca Lumpe "ur, yumru, hımbıl kimse" sözcüğünden türetilmiştir.

lüp

"yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.