lös

loto

İngilizce lotto "lotarya, piyango" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen lottery sözcüğünden türetilmiştir.

lotus

Latince lotus "nilüfer çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lōtós λωτός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen lōt לות z sözcüğünden alıntıdır.

lounge

İngilizce lounge "dinlenmek; dinlenme yeri" sözcüğünden alıntıdır.

lök

Farsça lūk لوك z "1. ur, 2. eli ayağı kesik gövde, 3. bir tür deve" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lökosit

Fransızca leucocyte "akyuvar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca leukós λευκός z "1. aydınlık, parlak, ışıklı, 2. beyaz" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewk- "ışımak, aydınlık olmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kýtos κύτος z "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir.

lös
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
lös: ... sarı renkli verimli bir balçık.

Köken

Almanca Loess "gevşek dere toprağı" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca loesch "gevşek (İsviçre Almancası)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *lausjan "çözmek, gevşetmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leus- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lewh₃- (*lew-) kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için liz(o)+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten Eski Yunanca lúō, Latince so-luere "çözmek, gevşetmek", İngilizce loose "gevşek".


21.11.2013
lösemi

Fransızca leucémie "kan kanseri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Leukämie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Virchow, Alm. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca leukós λευκός z "beyaz" ve Eski Yunanca ʰaima ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir.

löve

Fransızca levée "1. kaldırma, toplama, 2. iskambilde el" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca lever "kalkmak, kadırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir.

lubiyat

Arapça luˁbiyāt لعبيات z "oyunlar, oyun işleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lˁb kökünden gelen luˁb لعب z "oyun" sözcüğünün çoğuludur.

lubunya

Rusça lyubimaya любимая z "sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça lyubit' любить z "sevmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lewbʰ- biçiminden evrilmiştir.

lugat

Arapça lġw kökünden gelen luġa(t) لغة z "1. lakırdı, söz, sözcük, 2. dil (language)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "söz söyledi, lakırdı etti" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice luwˁā לועא z "çene, boğaz, ses üretme aygıtı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça luχχu "boğaz, gırtlak" sözcüğü ile eş kökenlidir. )