lök

lot

İng lot pay, birinin payına düşen, kısmet << Ger *hlot- a.a.

lotarya

Fr loterie şans oyunu Hol loterij a.a. Ger *hlot- pay, hisse, kısmet

loto

İng lotto lotarya, piyango İng lottery a.a.

lotus

Lat lotus nilüfer çiçeği EYun lōtós λωτός za.a. İbr lōt לות za.a.

lounge

İng lounge dinlenmek; dinlenme yeri

lök

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
lūk: camalu nafīs [iyi cins deve] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lök: battal, ağır, tembel, koyu. Lök gibi oturmak. Lök lök yürümek. [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
lök: 1- beş yaşından fazla erkek deve (...) 4- Kayseri taraflarında hindiye de lök diyorlar.

≈ Fa lūk لوك z1. ur, 2. eli ayağı kesik gövde, 3. bir tür deve

Not: Lūk lūk ravīdan "lök lök yürümek" deyimi Farsçada mevcuttur.


30.07.2015
lökosit

Fr leucocyte akyuvar § EYun leukós λευκός z1. aydınlık, parlak, ışıklı, 2. beyaz (<< HAvr *lewk- ışımak, aydınlık olmak ) EYun kýtos κύτος zhücre

lös

Alm Loess gevşek dere toprağı Alm loesch gevşek (İsviçre Almancası) Ger *lausjan çözmek, gevşetmek << HAvr *leus- HAvr *lewh₃- (*lew-) a.a.

lösemi

Fr leucémie kan kanseri Alm Leukämie (İlk kullanım: 1848 Virchow, Alm. tabip.) § EYun leukós λευκός zbeyaz EYun ʰaima ἁῖμα zkan

löve

Fr levée [pp. fem.] 1. kaldırma, toplama, 2. iskambilde el Fr lever kalkmak, kadırmak

lubiyat

Ar luˁbiyāt لعبيات z [çoğ.] oyunlar, oyun işleri Ar luˁb لعب z [#lˁb fuˁl msd.] oyun +āt