lâl2

laksatif

Fransızca laxatif "gevşetici, müshil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen laxativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laxare "gevşetmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince languere, lax- "gevşemek, gevşetmek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

lakt(o)+

Fransızca ve İngilizce lacto+ "[bileşik adlarda] süt" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince lac, lact- "süt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵlák-t- biçiminden evrilmiştir.

laktasyon

Fransızca lactation "(memelilerde) süt üretimi, emzirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lactatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lactare "süt vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

laktoz

Fransızca lactose "süt şekeri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Berthelot, Fr. kimyacı (1823-1907).) Fransızca sözcük Latince lac, lact- "süt" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir.

lâl1

Arapça lˁl kökünden gelen laˁl لعل z "kırmızı renkli bir süs taşı, yakut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça lāl لال z "kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.

lâl2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
mutus - Fa: lal - Tr: tilsiz [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Ki gözi kamaşa dili ola lāl

Köken

Farsça lāl لال z "dilsiz, dili tutulmuş" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

lalık


18.03.2015
lala

Farsça lālā لالا z "erkek köle, çocuk bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

lalanga

Farsça lālang لالنگ z "'ziyafetten sonra peştamala sarılıp götürülen yemektir' (Burhan-ı Katı)" sözcüğünden alıntıdır.

lale

Farsça lāle لاله z "kırmızı çiçek, gelincik veya anemon (Manisa lalesi)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça alālag "kırmızı şey, anemon" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça lāl "kırmızı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lalettayin

Arapça lā ˁalā't-taˁyīn لا على التعيين z "tayin edilmemiş, muayyen olmayan, belirsiz" deyiminden alıntıdır.

lam

Arapça lām لام z "Arap alfabesinde L harfi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lamed למד z "baston, değnek, Arami/İbrani alfabesinde L harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen lmd sözcüğü ile eş kökenlidir.