lâl2

laksatif

Fr laxatif gevşetici, müshil OLat laxativus a.a. Lat laxare [den.] gevşetmek +(t)iv° Lat languere, lax- gevşemek, gevşetmek

lakt(o)+

Fr/İng lacto+ [bileşik adlarda] süt Lat lac, lact- süt << HAvr *ǵlák-t- a.a.

laktasyon

Fr lactation (memelilerde) süt üretimi, emzirme Lat lactatio a.a. Lat lactare süt vermek +(t)ion

laktoz

Fr lactose süt şekeri (İlk kullanım: Berthelot, Fr. kimyacı (1823-1907).) Lat lac, lact- süt +ose

lâl1

Ar laˁl لعل z [#lˁl] kırmızı renkli bir süs taşı, yakut Fa lāl لال zkırmızı

lâl2

[ Codex Cumanicus, 1303]
mutus - Fa: lal - Tr: tilsiz [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Ki gözi kamaşa dili ola lāl

Fa lāl لال zdilsiz, dili tutulmuş

Benzer sözcükler: lalık


18.03.2015
lala

Fa lālā لالا zerkek köle, çocuk bakıcısı çoc

lalanga

Fa lālang لالنگ z'ziyafetten sonra peştamala sarılıp götürülen yemektir' (Burhan-ı Katı)

lale

Fa lāle لاله zkırmızı çiçek, gelincik veya anemon (Manisa lalesi) << OFa alālag kırmızı şey, anemon ≈ Fa lāl kırmızı

lalettayin

Ar lā ˁalā't-taˁyīn لا على التعيين ztayin edilmemiş, muayyen olmayan, belirsiz

lam

Ar lām لام zArap alfabesinde L harfi Aram lamed למד zbaston, değnek, Arami/İbrani alfabesinde L harfi ≈ Fen lmd a.a.