kuzu

kuzen

Fr cousin amca, hala, dayı veya teyze oğlu << Lat consobrinus hala veya teyze oğlu Lat con+ sobrinus kızkardeşin ailesi, kızkardeş çocuğu << HAvr *swésr̥-iHno-s (*swésr̥-īno-s) HAvr *swésōr kızkardeş

kuzey

ETü kuz güneş almayan yer, dağın gölgeli yanı +(g)Ay

kuzgun

<< ETü kuzġun kargaya benzer kuş <? ETü kuz karanlık, kara

kuzin

Fr cousine [fem.] amca, hala, dayı veya teyze kızı Fr cousin amca, hala, dayı veya teyze oğlu

kuzine

Fr cuisine mutfak OLat cocina/coquina a.a. Lat cocere/coquere yemek pişirmek +in° << HAvr *pekʷ- pişirmek

kuzu

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
ḳozı bozaġu (...) ḳozı/ḳuzı eti yeŋler ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳozı/ḳuzı: al-ḥamal TTü: kuzukulağı [ Eşref, Hazâinu's-Saadât , <1460]
yay günlerinde ekşi elma aşı kuzu kulağı aşı yiyeler, ak geyeler. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kuzu gibi adam, kuzu göbeği [mantar], derya kuzusu, kuzu kestanesi

<< ETü kozı/kuzı koyun yavrusu

Not: Karş. Moğ kuriġan (a.a.) Türkçe kuzıġan "kuzular?" biçimini düşündürür.

Benzer sözcükler: derya kuzusu, kozan, kozluk, kuzucuk, kuzukulağı, kuzulamak, kuzum


15.07.2019
kübik

Fr cubique 1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait ≈ Fr cubisme temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı Fr cube kare prizması

kübra

Ar kubrāˀ كبراء z [#kbr fuˁlāˀ sf. fem.] büyük (şey veya kadın) Ar kabīr كبير z [faˁīl sf.] büyük

küçük

<< TTü kiçicük [küç.] ETü kiçi küçük, yavru +çUk çoc

küçümen

TTü küçük +mAn

küçümse|mek

TTü küçük +sA- << TTü küçükse-