kuyut

kuymak

Eski Türkçe kuyma "1. dökme metal, 2. dökme ekmek, lavaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Moğolca koymag "katmer, gözleme" fiili ile eş kökenlidir.

kuyruk

Eski Türkçe kudruk "kuyruk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca qudurga(n) "1. atın kuyruğundan geçen eğer kayışı, kuskun, 2. atın sağrısı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kuytu

Moğolca qoitu "art, gün görmeyen taraf, kuzey" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca qoi- "arka, art, geri" sözcüğünden türetilmiştir.

kuyu

Eski Türkçe kuduġ "kuyu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qudug veya quddug sözcüğü ile eş kökenlidir.

kuyum

Eski Türkçe kuy- "dökmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kud- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kod- "koymak, bırakmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuyut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
bu ādābleri şurūt u ḳuyūdiyle [kayıt ve şartlarıyla] bilmeyenin salātı sahīh olmayup

Köken

Arapça ḳyd kökünden gelen ḳuyūd قيود z "koşullar, bağlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳayd قيد z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kuyudat


15.05.2015
kuz

Eski Türkçe kūz "güneşsiz yer, gölge" sözcüğünden evrilmiştir.

kuzen

Fransızca cousin "amca, hala, dayı veya teyze oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince consobrinus "hala veya teyze oğlu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sobrinus "kızkardeşin ailesi, kızkardeş çocuğu" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swésr̥-iHno-s (*swésr̥-īno-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swésōr "kızkardeş" kökünden türetilmiştir.

kuzey

Eski Türkçe kuz "güneş almayan yer, dağın gölgeli yanı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

kuzgun

Eski Türkçe kuzġun "kargaya benzer kuş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kuz "karanlık, kara" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuzin

Fransızca cousine "amca, hala, dayı veya teyze kızı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cousin "amca, hala, dayı veya teyze oğlu" sözcüğünün dişilidir.