kutu

kut

Eski Türkçe kut "baht, tanrısal rahmet, mutluluk" sözcüğünden evrilmiştir.

kutla|mak

Türkiye Türkçesi kut sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

kutsa|mak

Eski Türkçe kut "bereket, talih" sözcüğünden Yeni Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

kutsal

Yeni Türkçe kut fiilinden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir.

kutsi

Arapça ḳudsī قُدْسِى z "kutsal, aziz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳds kökünden gelen ḳuds "kutsallık" sözcüğünün nisbet halidir.

kutu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, 1400 yılından önce]
ol tepsi içine dökeler, sovuyıcak keseler, kutıya/kutiye koyalar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kutu seu potiùs [daha sıklıkla] kutı, kutıcık

Köken

Yunanca kutí(on) κουτίον z "küçük sandık, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kibōtion κιβωτίον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kibōtós κιβωτός z "sandık" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için sit(o)+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

LevyFr 99 Eski Yunanca sözcüğü Aramice/Süryanice ḳubbtā "kubbe, hücre" ile ilişkilendirir.

Benzer sözcükler

kutu kutu, kutulamak


05.02.2018
kutup

Arapça ḳṭb kökünden gelen ḳuṭb قطب z "1. eksen, aks, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaba قطب z "1. kaşlarını çattı, 2. bir noktaya topladı, konsantre etti" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.

kutur

Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳuṭr قطر z "1. halka, daire, top, 2. halkanın eni, çap, 3. bölge, idari birim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ḳāṭar קטר z "1. halka, çember, taç, 2. halkalanmak, duman tütmek" fiili ile eş kökenlidir.

kuva

Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwā قوا z "kuvvetler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳuwwa(t) قوّة z sözcüğünün fuˁal vezninde çoğuludur.

kuvars

Fransızca ve İngilizce quartz "bir silisyum kristali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Quarz sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Slavca kvardy "sert" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuver

Fransızca couvert "örtü, özellikle sofra örtüsü, sofra takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couvrir "örtmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cooperire fiilinden evrilmiştir.