kutsal

kuşku

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *kuş- "tedirgin olmak?" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuşluk

Oğuzca kuşluk "gün doğumundan sonraki zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe kuş sözcüğünden Eski Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

kut

Eski Türkçe kut "bereket, baht, mutluluk" sözcüğünden evrilmiştir.

kutla|mak

Türkiye Türkçesi kut sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

kutsa|mak

Eski Türkçe kut "bereket, talih" sözcüğünden Yeni Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

kutsal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "mukaddes" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
üzerime aldığım onurlu ödevin kutsal olduğu kadar ağır da olduğunu biliyorum

Köken

Yeni Türkçe kut fiilinden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kut maddesine bakınız.

Ek açıklama

Köken itibariyle Türkçe kut sözcüğüyle ilgisiz olan Arapça ḳuds ve ḳudsī biçimlerinden çağrışım yoluyla üretilmiş Yeni Türkçe sözcüktür.

Benzer sözcükler

kutsallık


02.10.2017
kutsi

Arapça ḳudsī قُدْسِى z "kutsal, aziz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳds kökünden gelen ḳuds "kutsallık" sözcüğünün nisbet halidir.

kutu

Yeni Yunanca kutí(on) κουτίον z "küçük sandık, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kibōtion κιβωτίον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kibōtós κιβωτός z "sandık" sözcüğünün küçültme halidir.

kutup

Arapça ḳṭb kökünden gelen ḳuṭb قطب z "1. eksen, aks, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaba قطب z "1. kaşlarını çattı, 2. bir noktaya topladı, konsantre etti" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.

kutur

Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳuṭr قطر z "1. halka, daire, top, 2. halkanın eni, çap, 3. bölge, idari birim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ḳāṭar קטר z "1. halka, çember, taç, 2. halkalanmak, duman tütmek" fiili ile eş kökenlidir.

kuva

Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwā قوا z "kuvvetler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳuwwa(t) قوّة z sözcüğünün fuˁal vezninde çoğuludur.