kutsa|mak

kuşkonmaz
kuşku

<? TTü *kuş- tedirgin olmak? +gU

kuşluk

<< ETü-O kuşluk gün doğumundan sonraki zaman ETü kuş +lIk

kut

<< ETü kut baht, tanrısal rahmet, mutluluk

kutla|mak

TTü kut +lA-

kutsa|mak

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
kutsamak = Takdis etmek

ETü kut bereket, talih +sA-

 kut

Not: Ar ḳuds ve taḳdīs sözcüklerinden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. Türkçede “eksiklik, isteme” ifade eden +sA- ekinin buradaki işlevi meçhuldür.

Benzer sözcükler: kutsama, kutsanmak


30.09.2014
kutsal

YTü kut +sAl

kutsi

Ar ḳudsī قُدْسِى z [nsb.] kutsal, aziz Ar ḳuds [#ḳds] kutsallık

kutu

Yun kutí(on) κουτίον zküçük sandık, kutu << EYun kibōtion κιβωτίον z [küç.] a.a. EYun kibōtós κιβωτός zsandık +ion

kutup

Ar ḳuṭb قطب z [#ḳṭb fuˁl ] 1. eksen, aks, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi Ar ḳaṭaba قطب z1. kaşlarını çattı, 2. bir noktaya topladı, konsantre etti

kutur

Ar ḳuṭr قطر z [#ḳṭr fuˁl ] 1. halka, daire, top, 2. halkanın eni, çap, 3. bölge, idari birim ≈ İbr ḳāṭar קטר z1. halka, çember, taç, 2. halkalanmak, duman tütmek