kutla|mak

kuşhane

Türkiye Türkçesi kuşχāne "kuş evi, kuş yuvası" sözcüğünden evrilmiştir.

kuşkonmaz
kuşku

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *kuş- "tedirgin olmak?" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

kuşluk

Oğuzca kuşluk "gün doğumundan sonraki zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe kuş sözcüğünden Eski Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

kut

Eski Türkçe kut "bereket, baht, mutluluk" sözcüğünden evrilmiştir.

kutla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: kutlulamak [ anon., Dastan-ı Ahmet Harami, 1400 yılından önce]
dügün kutlulamağa cümle geldi Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
kutlamak = Tebrik etmek = Féliciter

Köken

Türkiye Türkçesi kut sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kut maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kutlanmak


06.07.2015
kutsa|mak

Eski Türkçe kut "bereket, talih" sözcüğünden Yeni Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

kutsal

Yeni Türkçe kut fiilinden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir.

kutsi

Arapça ḳudsī قُدْسِى z "kutsal, aziz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳds kökünden gelen ḳuds "kutsallık" sözcüğünün nisbet halidir.

kutu

Yeni Yunanca kutí(on) κουτίον z "küçük sandık, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kibōtion κιβωτίον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kibōtós κιβωτός z "sandık" sözcüğünün küçültme halidir.

kutup

Arapça ḳṭb kökünden gelen ḳuṭb قطب z "1. eksen, aks, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaba قطب z "1. kaşlarını çattı, 2. bir noktaya topladı, konsantre etti" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.