kut

kuşet

Fransızca couchette "küçük yatak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couche "yatak, tabaka" sözcüğünün küçültme halidir.

kuşhane

Türkiye Türkçesi kuşχāne "kuş evi, kuş yuvası" sözcüğünden evrilmiştir.

kuşkonmaz
kuşku

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *kuş- "tedirgin olmak?" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

kuşluk

Oğuzca kuşluk "gün doğumundan sonraki zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe kuş sözcüğünden Eski Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

kut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
umay teg ögim ḳatun ḳutıŋa [Umay misali anam Hatun'un kutu sayesinde] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kut: ad-dawla wa'l-cadd [şans, talih] (...) ḳutaldı [bahtı açıldı] (...) ḳutlıġ [bahtlı, mübarek] (...) ḳutsız [bahtsız] Türkiye Türkçesi: kutlu [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kutlu: Mesut, mebrûr, merhum, mukbil, talihli.

Köken

Eski Türkçe kut "bereket, baht, mutluluk" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

kutlu, kutsuz

Bu maddeye gönderenler

kuduz (kudur-), kurtar-, kurtul-, kutla-, kutsa-, kutsal


04.10.2017
kutla|mak

Türkiye Türkçesi kut sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

kutsa|mak

Eski Türkçe kut "bereket, talih" sözcüğünden Yeni Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

kutsal

Yeni Türkçe kut fiilinden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir.

kutsi

Arapça ḳudsī قُدْسِى z "kutsal, aziz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳds kökünden gelen ḳuds "kutsallık" sözcüğünün nisbet halidir.

kutu

Yeni Yunanca koutí(on) κουτίον z "küçük sandık, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kibōtion κιβωτίον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kibōtós κιβωτός z "sandık" sözcüğünün küçültme halidir.