kuskun

kuruntu

TTü kurun- aklında kurmak TTü kur- +(In)tI

kuruş

Alm Grosch bir altın solidus veya 12 gümüş denarius'a eşdeğer kalın gümüş sikke, thaler OLat denarius grossus «kalın dinar»

kurut

<< ETü kurut çökelek ≈ Moğ qurud a.a.

kurye

İt corriere Fr courrier koşucu, ulak, posta tatarı << OLat *curritor koşucu Lat currere koşmak +(t)or

kus|mak

<< ETü kus- dökmek, istifra etmek

kuskun

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kuḏuzġun [[eyerin kaymasını önlemek için atın kuyruğu altından geçirilen kayış]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
posna - Fa: paldumb - Tr: coyscan Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
ḳusḳun: croupière.

<< ETü kuduzġun kuyruk altı kayışı ≈ Moğ qudurga(n) a.a.

 kuyruk

Not: Kaşgarî'de daha önce ḳuḏurġun قُذُرغون olarak okunan sözcüğü Dankoff & Kelly bir nokta ilavesiyle ḳuḏuzġun قُذُزغون olarak düzeltmiştir.


05.03.2020
kuskus

Ar ḳuṣḳūṣ قصقوص z [#ḳṣ q.] kırpık hamurdan yapılan yemek onom ḳaṣḳaṣa قصقص zkırptı

kusmuk

ETü kus- +mUk

kusur

Ar ḳuṣūr قُصُور z [#ḳṣr fuˁūl msd.] eksiklik Ar ḳaṣara قَصَرَ zkıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi

kuş

<< ETü kuş a.a.

kuşak

<< ETü kurşak kuşak, kuşanma ETü kurşa- kuşak bağlamak +Uk