kurut

kurum2

TTü kur- +Im

kurum3

TTü kur- +Im

kurun

Ar ḳurūn قرون z [#ḳrn fuˁūl çoğ.] boynuzlar, çağlar Ar ḳarn [t.] 1. boynuz, çift, 2. yaşıt, çağdaş

kuruntu

TTü kurun- aklında kurmak TTü kur- +(In)tI

kuruş

Alm Grosch bir altın solidus'a (ve 12 gümüş denarius'a) eşdeğer olan kalın gümüş sikke, thaler OLat denarius grossus «kalın dinar»

kurut

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳurut [[yağı alınmış sütten yapılan kuru peynir, çökelek]]

<< ETü kurut süt pıhtısı ETü kur- germek, büzmek +Ut

 kur-


24.03.2015
kurye

İt corriere Fr courrier koşucu, ulak, posta tatarı << OLat *curritor koşucu Lat currere koşmak +()tor

kus|mak

<< ETü kus- dökmek, istifra etmek << ETü *kud- dökmek

kuskun

<< ETü kuduzġun kuyruk altı kayışı <? ETü *kuduz dökme? kuyruk? +gIn

kuskus

Ar ḳuṣḳūṣ قصقوص z [#ḳṣ q.] kırpık hamurdan yapılan yemek onom ḳaṣḳaṣa قصقص zkırptı

kusmuk

ETü kus- +mUk