kurun

kurul

YTü kurultay büyük meclis

kurultay

Moğ quralda toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi Moğ qura- toplanmak

kurum1

(≈ ETü kurun baca tortusu ) <? ETü kur- büzmek +Im

kurum2

TTü kur- +Im

kurum3

TTü kur- +Im

kurun

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳarn pl. ḳurūn YO: kurun-ı vusta "orta çağ" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ḳurūn-ı vustā: Orta vakitler

Ar ḳurūn قرون z [#ḳrn fuˁūl çoğ.] boynuzlar, çağlar Ar ḳarn [t.] 1. boynuz, çift, 2. yaşıt, çağdaş

 karin

Not: Eyüboğlu Arapça sözcüğün "çağ" anlamında Yun χrónos biçiminden türediğini savunur.

Benzer sözcükler: kurun-ı vusta


29.10.2020
kuruntu

TTü kurun- aklında kurmak TTü kur- +(In)tI

kuruş

Alm Grosch bir altın solidus veya 12 gümüş denarius'a eşdeğer kalın gümüş sikke, thaler OLat denarius grossus «kalın dinar»

kurut

<< ETü kurut çökelek ≈ Moğ qurud a.a.

kurye

İt corriere Fr courrier koşucu, ulak, posta tatarı << OLat *curritor koşucu Lat currere koşmak +(t)or

kus|mak

<< ETü kus- dökmek, istifra etmek