kurul

kurt

<< ETü kurt 1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan

kurtar|mak

<< ETü kutġar-/kurtġar- kurtarmak ETü kut baht, uğur +(g)Ar-

kurtul|mak

<< ETü kutrul-/kurtul-/kutul- kurtulmak ETü kutur- talihli olmak? kutlanmak? +Il-

kuru

<< ETü kuruġ kurumuş (Kaynak: Erdal sf. I.194)<? ETü kur- germek +I(g)

kuru|mak

<< ETü kurġa- kurumak ETü kuruġ kuru

kurul

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
kurul = Meclis, heyet

YTü kurultay büyük meclis

 kurultay

Not: Moğolcadan alıntı olan YTü kurultay sözcüğünün yanlış analiziyle türetilmiş bir sözcüktür. Karş. Moğ kural "toplantı, meclis" < kura- "toplanmak, bir araya gelmek".

Bu maddeye gönderenler: kurmay


10.12.2015
kurultay

Moğ quralda toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi Moğ qura- toplanmak

kurum1

(≈ ETü kurun baca tortusu ) <? ETü kur- büzmek +Im

kurum2

TTü kur- +Im

kurum3

TTü kur- +Im

kurun

Ar ḳurūn قرون z [#ḳrn fuˁūl çoğ.] boynuzlar, çağlar Ar ḳarn [t.] 1. boynuz, çift, 2. yaşıt, çağdaş