kuru|mak

kurşun

<< ETü koruġjın kurşun ≈ Moğ qorguljin a.a.

kurt

<< ETü kurt 1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan

kurtar|mak

<< ETü kutġar-/kurtġar- kurtarmak ETü kut baht, uğur +(g)Ar-

kurtul|mak

<< ETü kutrul-/kurtul-/kutul- kurtulmak ETü kutur- talihli olmak? kutlanmak? +Il-

kuru

<< ETü kuruġ kurumuş (Kaynak: Erdal sf. I.194)<? ETü kur- germek +I(g)

kuru|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yér ḳurġādı [[toprak kurudu]] (...) ḳurıdı tōn [[giysi kurudu]], etmēk ḳamuġ ḳurışdı [[ekmek tamamen kurudu]]

<< ETü kurġa- kurumak ETü kuruġ kuru

 kuru

Not: Kaşgarî'de ETü kurġa- ve kurı- olmak üzere iki paralel biçimi görülür. İkincisinin derivatif olduğu varsayılmalıdır. • Öte yandan karş. Moğ kaġuray "kuru" < kaġur- "kavurmak".

Benzer sözcükler: kurunmak, kurutmak

Bu maddeye gönderenler: kurak


28.12.2015
kurul

YTü kurultay büyük meclis

kurultay

Moğ quralda toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi Moğ qura- toplanmak

kurum1

(≈ ETü kurun baca tortusu ) <? ETü kur- büzmek +Im

kurum2

TTü kur- +Im

kurum3

TTü kur- +Im