kuru

kursak

<< ETü kuruġsak/kuğursak mide <? ETü kuruġ gergin? kuru?

kurşun

<< ETü koruġjın kurşun ≈ Moğ qorguljin a.a.

kurt

<< ETü kurt 1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan

kurtar|mak

<< ETü kutġar-/kurtġar- kurtarmak ETü kut baht, uğur +(g)Ar-

kurtul|mak

<< ETü kutrul-/kurtul-/kutul- kurtulmak ETü kutur- talihli olmak? kutlanmak? +Il-

kuru

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kuruğ yeri suvayu, öl yeri tarıyu [kuru yeri sularken, yaş toprağı ekerken] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳuruġ [[her şeyin kuru olanı]], ḳuruġluk [[kuruluk]], ḳuruġluġ yā [[gerili yay]]

<< ETü kuruġ kurumuş (Kaynak: Erdal sf. I.194)<? ETü kur- germek +I(g)

 kur-

Not: Özgün anlamı "kurumak suretiyle cildi veya yüzeyi gerilmiş" olmalıdır.

Benzer sözcükler: gül kurusu, kara kuru, kız kurusu, kupkuru, kuru iftira, kuru kafa, kuru kalabalık, kuru kuruya, kuru sıkı, kuru yemiş, kurulamak, kurulanmak, kuruluk, tuzu kuru

Bu maddeye gönderenler: kuru- (kurak)


30.12.2015
kuru|mak

<< ETü kurġa- kurumak ETü kuruġ kuru

kurul

YTü kurultay büyük meclis

kurultay

Moğ quralda toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi Moğ qura- toplanmak

kurum1

(≈ ETü kurun baca tortusu ) <? ETü kur- büzmek +Im

kurum2

TTü kur- +Im