kurs1

kurgu

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

kurmay

Yeni Türkçe kur "divan, heyet" sözcüğünden türetilmiştir.

kurna

Yeni Yunanca kruniá κρουνιά z "yalak, hamam kurnası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krouneíon κρουνείον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca krounós κρουνός z "çeşme, musluk" sözcüğünün küçültme halidir.

kurnaz

Farsça ḳurnās قرناس z "ahlaksız kişi, hilekâr, deyyus" fiilinden alıntıdır.

kuron

Fransızca couronne "taç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corona sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen korōnís κορωνίς z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-ew- "halka, çember" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-¹ "kıvırmak, halka yapmak" kökünden türetilmiştir.

kurs1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"okul harici ders programı" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Bu mütehassısın ilk vazifesi açılacak kooperatif kursları için muallim yetiştirmek olacaktır.

Köken

İngilizce course "1. akım, seyir, rota, süreç, 2. eğitim ve öğrenim programı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cursus "koşu, koşu yolu" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kur1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçede Fransızca cours /kur/ yerine İngilizce telaffuzun tercih edilmesi ilgi çekicidir.

Benzer sözcükler

kursiyer

Bu maddeye gönderenler

cursor


12.02.2019
kurs2

Arapça ḳrṣ kökünden gelen ḳurṣ veya ḳurṣa(t) قرص z "yuvarlak ekmek, lavaş, tepsi, disk" sözcüğünden alıntıdır.

kursak

Eski Türkçe kuruġsak veya kuğursak "mide" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kuruġ "gergin? kuru?" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kurşun

Eski Türkçe koruġjın "kurşun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qorguljin sözcüğü ile eş kökenlidir.

kurt

Eski Türkçe kurt "1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan" sözcüğünden evrilmiştir.

kurtar|mak

Eski Türkçe kutġar- veya kurtġar- "kurtarmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kut "baht, uğur" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.