kuron

kurgan

Eski Türkçe korıġan "hisar, kale" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe korı- "korumak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kurgu

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

kurmay

Yeni Türkçe kur "divan, heyet" sözcüğünden türetilmiştir.

kurna

Yunanca kruniá κρουνιά z "yalak, hamam kurnası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krouneíon κρουνείον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca krounós κρουνός z "çeşme, musluk" sözcüğünün küçültme halidir.

kurnaz

Farsça ḳurnās قرناس z "ahlaksız kişi, hilekâr, deyyus" fiilinden alıntıdır.

kuron
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"taç şeklinde diş protezi" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, , 1930 yılından önce]
bütün dişleriniz parıl parıl kuronlu

Köken

Fransızca couronne "taç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corona sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen korōnís κορωνίς z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-ew- "halka, çember" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-¹ "kıvırmak, halka yapmak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ring maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

corona, korniş, koroner


01.01.2011 den önce
kurs1

İngilizce course "1. akım, seyir, rota, süreç, 2. eğitim ve öğrenim programı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cursus "koşu, koşu yolu" sözcüğünden alıntıdır.

kurs2

Arapça ḳrṣ kökünden gelen ḳurṣ veya ḳurṣa(t) قرص z "yuvarlak ekmek, lavaş, tepsi, disk" sözcüğünden alıntıdır.

kursak

Eski Türkçe kuruġsak veya kuğursak "mide" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kuruġ "gergin? kuru?" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kurşun

Eski Türkçe koruġjın "kurşun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qorguljin sözcüğü ile eş kökenlidir.

kurt

Eski Türkçe kurt "1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan" sözcüğünden evrilmiştir.