kurmay

kurcala|mak

kırç veya kırt "kaşıma ve kazıma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

kurdele

İtalyanca cordella "şeritçik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca corda "ip, şerit" sözcüğünün küçültme halidir.

kurdeşen

Türkiye Türkçesi kurd eşeni "«kurtçuk kaşıntısı», ciltte kaşıntılı kızarıklıklarla oluşan rahatsızlık«" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi eş- "kaşımak, kazımak" fiilinden türetilmiştir.

kurgan

Eski Türkçe korıġan "hisar, kale" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe korı- "korumak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kurgu

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

kurmay
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
kurmay = Erkânı harbiye = Etat-major

Köken

Yeni Türkçe kur "divan, heyet" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kurul maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkiye Türkçesi kur- fiiliyle ilişkilendirilmesi keyfidir. Moğolcadan alınan kurultay sözcüğünden veya Fransızca corps "heyet", cour "divan, avlu" biçimlerinden serbest çağrışımla türetildiği anlaşılıyor. • +mAy ekinin yapı ve işlevi meçhuldür.


10.12.2015
kurna

Yeni Yunanca kruniá κρουνιά z "yalak, hamam kurnası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krouneíon κρουνείον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca krounós κρουνός z "çeşme, musluk" sözcüğünün küçültme halidir.

kurnaz

Farsça ḳurnās قرناس z "ahlaksız kişi, hilekâr, deyyus" fiilinden alıntıdır.

kuron

Fransızca couronne "taç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corona sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen korōnís κορωνίς z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-ew- "halka, çember" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-¹ "kıvırmak, halka yapmak" kökünden türetilmiştir.

kurs1

İngilizce course "1. akım, seyir, rota, süreç, 2. eğitim ve öğrenim programı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cursus "koşu, koşu yolu" sözcüğünden alıntıdır.

kurs2

Arapça ḳrṣ kökünden gelen ḳurṣ veya ḳurṣa(t) قرص z "yuvarlak ekmek, lavaş, tepsi, disk" sözcüğünden alıntıdır.