kurgu

kurban

Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurbān قربان z "tanrıya sunulan adak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳrb kökünden gelen ḳūrbānā קוּרְבָּנָא z "adak, sunu, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḳarbān קׇרְבָּן z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ḳarab קרב z "1. yakın olmak, yaklaşmak, 2. adak ve armağan sunmak" fiilinden türetilmiştir.

kurcala|mak

kırç veya kırt "kaşıma ve kazıma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

kurdele

İtalyanca cordella "şeritçik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca corda "ip, şerit" sözcüğünün küçültme halidir.

kurdeşen

Türkiye Türkçesi kurd eşeni "«kurtçuk kaşıntısı», ciltte kaşıntılı kızarıklıklarla oluşan rahatsızlık«" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi eş- "kaşımak, kazımak" fiilinden türetilmiştir.

kurgan

Eski Türkçe korıġan "hisar, kale" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe korı- "korumak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kurgu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
kurgu = Nazar = Spéculation Yeni Türkçe: bilim kurgu "İng science fiction çevirisi" [ Milliyet - gazete, 1973]
Türk Dili Dergisi ise Kutadgubilig ve bilim kurgu (Science fiction) özel sayılarını sunmuştur.

Köken

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kur- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bilim kurgu, kurgulamak, kurgulanmak, kurgusal


29.12.2014
kurmay

Yeni Türkçe kur "divan, heyet" sözcüğünden türetilmiştir.

kurna

Yeni Yunanca kruniá κρουνιά z "yalak, hamam kurnası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krouneíon κρουνείον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca krounós κρουνός z "çeşme, musluk" sözcüğünün küçültme halidir.

kurnaz

Farsça ḳurnās قرناس z "ahlaksız kişi, hilekâr, deyyus" fiilinden alıntıdır.

kuron

Fransızca couronne "taç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corona sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen korōnís κορωνίς z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-ew- "halka, çember" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-¹ "kıvırmak, halka yapmak" kökünden türetilmiştir.

kurs1

İngilizce course "1. akım, seyir, rota, süreç, 2. eğitim ve öğrenim programı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cursus "koşu, koşu yolu" sözcüğünden alıntıdır.