kurdele

kurander

Fransızca courant d'air "hava akımı" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca courant "koşan şey, akım" (NOT: Bu sözcük Fransızca courir "koşmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden evrilmiştir. ) ve Latince air "hava" sözcüklerinin bileşiğidir.

kurb

Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurb قرب z "yakın olma, yakınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳariba قرب z "yakın idi, yaklaştı, yanaştı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳrēb קרב z "yakın olma, yaklaşma, ittifak etme" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ḳerēbu fiili ile eş kökenlidir. )

kurbağa

Oğuzca kurbaka "kurbağa" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen baka sözcüğünden türetilmiştir.

kurban

Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurbān قربان z "tanrıya sunulan adak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳrb kökünden gelen ḳūrbānā קוּרְבָּנָא z "adak, sunu, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḳarbān קׇרְבָּן z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ḳarab קרב z "1. yakın olmak, yaklaşmak, 2. adak ve armağan sunmak" fiilinden türetilmiştir.

kurcala|mak

kırç veya kırt "kaşıma ve kazıma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

kurdele
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kordela/kurdele قوردله: İt. şerit biçiminde ipek atlas ve canfes tirizi.

Köken

İtalyanca cordella "şeritçik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca corda "ip, şerit" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için kordon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yunanca κορδέλα (aynı anlamda) İtalyancadan alıntıdır.


13.03.2018
kurdeşen

Türkiye Türkçesi kurd eşeni "«kurtçuk kaşıntısı», ciltte kaşıntılı kızarıklıklarla oluşan rahatsızlık«" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi eş- "kaşımak, kazımak" fiilinden türetilmiştir.

kurgan

Eski Türkçe korıġan "hisar, kale" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe korı- "korumak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kurgu

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

kurmay

Yeni Türkçe kur "divan, heyet" sözcüğünden türetilmiştir.

kurna

Yunanca kruniá κρουνιά z "yalak, hamam kurnası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krouneíon κρουνείον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca krounós κρουνός z "çeşme, musluk" sözcüğünün küçültme halidir.