kurander

kurabiye

Farsça gulābiye گلابيه z "gülsuyu ile yapılan hamur işi, kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gulāb گلاب z "gülsuyu" sözcüğünden türetilmiştir.

kurak

Eski Türkçe kurġak "kuru toprak, kuru yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kurıġ "kuru" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kural

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

kuram

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

kuran

Arapça ḳrA kökünden gelen ḳurˀān قرءان z "İslamın kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice ḳeryānā ܩܪܝܰܢܐ z "1. kıraat, 2. (Hıristiyanlarda) kilisede belli günlerde okunacak ilahi ve duaları içeren kitap, kıraat kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳaryā veya ḳaryāyah קַריָיה z "(Yahudilerde) kutsal kitap, veya kutsal kitabın bir ayeti" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳərā "1. çağırma, seslenme, 2. okuma, özellikle kutsal kitap okuma" sözcüğünden türetilmiştir.

kurander
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
terlemesin diye koşturmuyorlar, kurander hulyasıyla esen rüzgârlardan esirgiyorlar

Köken

Fransızca courant d'air "hava akımı" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca courant "koşan şey, akım" (NOT: Bu sözcük Fransızca courir "koşmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden evrilmiştir. ) ve Latince air "hava" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için kur1, arya maddelerine bakınız.


12.02.2019
kurb

Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurb قرب z "yakın olma, yakınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳariba قرب z "yakın idi, yaklaştı, yanaştı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳrēb קרב z "yakın olma, yaklaşma, ittifak etme" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ḳerēbu fiili ile eş kökenlidir. )

kurbağa

Oğuzca kurbaka "kurbağa" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen baka sözcüğünden türetilmiştir.

kurban

Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurbān قربان z "tanrıya sunulan adak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳrb kökünden gelen ḳūrbānā קוּרְבָּנָא z "adak, sunu, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḳarbān קׇרְבָּן z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ḳarab קרב z "1. yakın olmak, yaklaşmak, 2. adak ve armağan sunmak" fiilinden türetilmiştir.

kurcala|mak

kırç veya kırt "kaşıma ve kazıma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

kurdele

İtalyanca cordella "şeritçik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca corda "ip, şerit" sözcüğünün küçültme halidir.