kurabiye

kur|mak

Eski Türkçe kur- "germek" fiilinden evrilmiştir.

kur1

Fransızca cours "1. koşu, akım, akış, seyir, rota, süreç, 2. revaç, geçerlik, 3. eğitim programı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cursus "koşu, akım, süreç" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince currere "koşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krs- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kers- kökünden türetilmiştir.

kur2

Fransızca cour "1. avlu, malikane, saray, 2. saray mensupları, maiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince curtis "avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cohors sözcüğünden evrilmiştir.

kura1

Arapça ḳrˁ kökünden gelen ḳurˁa(t) قُرْعة z "bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarˁ قَرَعَ z "su kabağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kura2

Arapça ḳry kökünden gelen ḳurāˀ قُرَا z "köyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarya(t) قَرْية z "köy" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde çoğuludur.

kurabiye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
esnāf-ı ġurābiyeciyān [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gulābiye: p[ers]. t[urc]. Obeliae.

Köken

Farsça gulābiye گلابيه z "gülsuyu ile yapılan hamur işi, kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gulāb گلاب z "gülsuyu" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gül, ab maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Suriye Arapçasında görülen ġurābiye/ġuraybiye Türkçeden alınmıştır.


29.10.2020
kurak

Eski Türkçe kurġak "kuru toprak, kuru yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kurıġ "kuru" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kural

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

kuram

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

kuran

Arapça ḳrA kökünden gelen ḳurˀān قرءان z "İslamın kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice ḳeryānā ܩܪܝܰܢܐ z "1. kıraat, 2. (Hıristiyanlarda) kilisede belli günlerde okunacak ilahi ve duaları içeren kitap, kıraat kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳaryā veya ḳaryāyah קַריָיה z "(Yahudilerde) kutsal kitap, veya kutsal kitabın bir ayeti" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳərā "1. çağırma, seslenme, 2. okuma, özellikle kutsal kitap okuma" sözcüğünden türetilmiştir.

kurander

Fransızca courant d'air "hava akımı" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca courant "koşan şey, akım" (NOT: Bu sözcük Fransızca courir "koşmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden evrilmiştir. ) ve Latince air "hava" sözcüklerinin bileşiğidir.