kura2

kupür

Fransızca coupure "kesim, kesme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

kur|mak

Eski Türkçe kur- "germek" fiilinden evrilmiştir.

kur1

Fransızca cours "1. koşu, akım, akış, seyir, rota, süreç, 2. revaç, geçerlik, 3. eğitim programı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cursus "koşu, akım, süreç" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince currere "koşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krs- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kers- kökünden türetilmiştir.

kur2

Fransızca cour "1. avlu, malikane, saray, 2. saray mensupları, maiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince curtis "avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cohors sözcüğünden evrilmiştir.

kura1

Arapça ḳrˁ kökünden gelen ḳurˁa(t) قُرْعة z "bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarˁ قَرَعَ z "su kabağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kura2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
civârlarında olan büleydeleri [küçük beldeleri] ve kurâ ve kasabâtları ve nâhiyeleri nehb ü gâret olunup

Köken

Arapça ḳry kökünden gelen ḳurāˀ قُرَا z "köyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarya(t) قَرْية z "köy" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için karye maddesine bakınız.


12.08.2017
kurabiye

Farsça gulābiye گلابيه z "gülsuyu ile yapılan hamur işi, kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gulāb گلاب z "gülsuyu" sözcüğünden türetilmiştir.

kurak

Eski Türkçe kurġak "kuru toprak, kuru yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kurıġ "kuru" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kural

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

kuram

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

kuran

Arapça ḳrA kökünden gelen ḳurˀān قرءان z "İslamın kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice ḳeryānā ܩܪܝܰܢܐ z "1. kıraat, 2. (Hıristiyanlarda) kilisede belli günlerde okunacak ilahi ve duaları içeren kitap, kıraat kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳaryā veya ḳaryāyah קַריָיה z "(Yahudilerde) kutsal kitap, veya kutsal kitabın bir ayeti" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳərā "1. çağırma, seslenme, 2. okuma, özellikle kutsal kitap okuma" sözcüğünden türetilmiştir.