kur1

kupez

Yeni Yunanca gúpes γούπες z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca gúpa veya gópa γούπα z "sparidae ailesinden bir balık, boops" sözcüğünden alıntıdır.

kuple

Fransızca couplet "çift olan her şey, iki mısradan oluşan beyit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couple "çift, koşuk" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince copula "bağ, bağlantı, koşma" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *co-apula biçiminden türetilmiştir. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 141) Latince biçim Latince apiō, apt- "bağlamak, iliştirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kupon

Fransızca coupon "kesilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinden +on ekiyle türetilmiştir.

kupür

Fransızca coupure "kesim, kesme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

kur|mak

Eski Türkçe kur- "germek" fiilinden evrilmiştir.

kur1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"eğitim programı, ders" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Burada muhtelif mevzular üzerine muntazam kurlar tertip (...) edilir. "... döviz fiyatı" [ Cumhuriyet - gazete, 1946]
Şimdiki primli döviz kurlarına nisbetle yeni kurlar ihracatımıza (...)

Köken

Fransızca cours "1. koşu, akım, akış, seyir, rota, süreç, 2. revaç, geçerlik, 3. eğitim programı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cursus "koşu, akım, süreç" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince currere "koşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krs- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kers- kökünden türetilmiştir.

Ek açıklama

İngilizce course "süreç, eğitim programı", Fransızca sözcüğün dişil biçiminden alınmıştır.

Benzer sözcükler

döviz kuru, kur makası


12.02.2019
kur2

Fransızca cour "1. avlu, malikane, saray, 2. saray mensupları, maiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince curtis "avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cohors sözcüğünden evrilmiştir.

kura1

Arapça ḳrˁ kökünden gelen ḳurˁa(t) قُرْعة z "bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarˁ قَرَعَ z "su kabağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kura2

Arapça ḳry kökünden gelen ḳurāˀ قُرَا z "köyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarya(t) قَرْية z "köy" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde çoğuludur.

kurabiye

Farsça gulābiye گلابيه z "gülsuyu ile yapılan küçük hamur işi, kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gulāb گلاب z "gülsuyu" sözcüğünden türetilmiştir.

kurak

Eski Türkçe kurġak "kuru toprak, kuru yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kurıġ "kuru" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.