kupa

kundura

Yunanca ve Eski Yunanca kóthornos κόθορνος z "düz tabanlı kısa çizme" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 966)

kunduz

Eski Türkçe kunduz "akarsularda yaşayan bir memeli, kunduz" sözcüğünden evrilmiştir.

kungfu

İngilizce kung-fu "Çin döğüş sanatlarının genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966) İngilizce sözcük Çince gōngfu "beceri kazanma, eğitme" sözcüğünden alıntıdır.

kunt

Farsça kund كند z "1. top, 2. kaba, kalın" sözcüğünden alıntıdır.

kup

Fransızca coupe "kesim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince colpare "darbe vurmak, bıçak vurmak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince colaphos "darbe" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kólaphos κόλαφος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₂- (*kel-) "kırmak, kesmek" kökünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 38.)

kupa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"büyük kadeh" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
baban rūhıyçün bana bir kupa قوپه rakı ver "... iskambilde bir renk" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
kör, kupa, karnıyarık - maça, ispati, sinek "... sporda ödül olarak verilen kadeh" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Dün yapılan Gençler birliği Lise idman yurdu kupa maçında

Köken

Yunanca kúpa κούπα z "büyük kadeh" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fransızca coupe "büyük kadeh, iskambilde bir renk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince cupa veya cuppa "küp, büyük kadeh" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Aramice/Süryanice gubbā "küp" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için küp1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Latince sözcük klasik devirde sadece "küp" anlamındayken, Hesychius (5. yy) döneminden itibaren gerek Yunanca gerek Batı dillerinde "büyük kadeh" anlamı belirir. ▪ Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 2:656-657, G 1:733-734. Karş. Fransızca coupe, İngilizce cup "büyük kadeh".


19.08.2017
kupez

Yunanca gúpes γούπες z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca gúpa veya gópa γούπα z "sparidae ailesinden bir balık, boops" sözcüğünden alıntıdır.

kuple

Fransızca couplet "çift olan her şey, iki mısradan oluşan beyit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couple "çift, koşuk" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince copula "bağ, bağlantı, koşma" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *co-apula biçiminden türetilmiştir. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 141) Latince biçim Latince apiō, apt- "bağlamak, iliştirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kupon

Fransızca coupon "kesilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinden +on ekiyle türetilmiştir.

kupür

Fransızca coupure "kesim, kesme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

kur|mak

Eski Türkçe kur- "germek" fiilinden evrilmiştir.