kupa

kundura

~? Yun/EYun kóthornos κόθορνος zdüz tabanlı kısa çizme (Kaynak: LS sf. 966)

kunduz

<< ETü kunduz akarsularda yaşayan bir memeli, kunduz

kungfu

İng kung-fu Çin döğüş sanatlarının genel adı (İlk kullanım: 1966) Çin gōngfu beceri kazanma, eğitme

kunt

Fa kund كند z1. top, 2. kaba, kalın

kup

Fr coupe [dev.] kesim Fr couper kesmek << OLat colpare [den.] darbe vurmak, bıçak vurmak Lat colaphos darbe EYun kólaphos κόλαφος za.a. <? HAvr *kelh₂- (*kel-) kırmak, kesmek (Kaynak: Watkins sf. 38.)

kupa

"büyük kadeh" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
baban rūhıyçün bana bir kupa قوپه rakı ver "... iskambilde bir renk" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
kör, kupa, karnıyarık - maça, ispati, sinek "... sporda ödül olarak verilen kadeh" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Dün yapılan Gençler birliği Lise idman yurdu kupa maçında

Yun kúpa κούπα zbüyük kadeh ≈ Fr coupe büyük kadeh, iskambilde bir renk << Lat cupa/cuppa küp, büyük kadeh ≈ Aram gubbā küp

 küp1

Not: Latince sözcük klasik devirde sadece "küp" anlamındayken, Hesychius (5. yy) döneminden itibaren gerek Yunanca gerek Batı dillerinde "büyük kadeh" anlamı belirir. DuCL sf. 2:656-657, G 1:733-734. Karş. Fr coupe, İng cup "büyük kadeh".


19.08.2017
kupez

Yun gúpes γούπες z [çoğ.] Yun gúpa/gópa γούπα zsparidae ailesinden bir balık, boops

kuple

Fr couplet [küç.] çift olan her şey, iki mısradan oluşan beyit Fr couple çift, koşuk Lat copula bağ, bağlantı, koşma Lat *co-apula (Kaynak: EM sf. 141)Lat con+ apiō, apt- bağlamak, iliştirmek

kupon

Fr coupon kesilen şey Fr couper kesmek +on

kupür

Fr coupure kesim, kesme Fr couper kesmek +(t)ura

kur|mak

<< ETü kur- germek