kunt

kundak1

Fa ġundak غندك z [küç.] Fa ġund/ġunda غند/غنده zküme, yumak, hamur topu +ak2 ≈ OFa gund küme, top, topluluk

kundak2

Yun kontáki κοντάκι z1. sopa, sap, dipçik, 2. rulo şeklinde evrak, ferman << EYun kóntaks κόνταξ za.a. EYun kontós κοντός zsırık, kargı

kundura

~? Yun/EYun kóthornos κόθορνος zdüz tabanlı kısa çizme (Kaynak: LS sf. 966)

kunduz

<< ETü kunduz akarsularda yaşayan bir memeli, kunduz

kungfu

İng kung-fu Çin döğüş sanatlarının genel adı (İlk kullanım: 1966) Çin gōngfu beceri kazanma, eğitme

kunt

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
deŋizden çıkup geldi bir baḥrī yund [deniz atı] / yalı [yelesi] yumuşacığ idi tuynağı ḳund [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
Türk cinsinden olan kuluŋ ˁaybı oldur ki çoğunuŋ tabiˁati künddür, yaˁnī ögünde bir nesneyi ögrenüp onat tutmaz, bilüsüzdür ve tekebbür [kibirli] olurlar ve heybetlü [tehditkâr] ve kişiliksüz ve acı dillü ve bedmest olurlar.

Fa kund كند z1. top, 2. kaba, kalın

Bu maddeye gönderenler: kundak1 (cündi, gudde, gundi), künde, küt1


05.06.2015
kup

Fr coupe [dev.] kesim Fr couper kesmek << OLat colpare [den.] darbe vurmak, bıçak vurmak Lat colaphos darbe EYun kólaphos κόλαφος za.a. <? HAvr *kelh₂- (*kel-) kırmak, kesmek (Kaynak: Watkins sf. 38.)

kupa

Yun kúpa κούπα zbüyük kadeh ≈ Fr coupe büyük kadeh, iskambilde bir renk << Lat cupa/cuppa küp, büyük kadeh ≈ Aram gubbā küp

kupez

Yun gúpes γούπες z [çoğ.] Yun gúpa/gópa γούπα zsparidae ailesinden bir balık, boops

kuple

Fr couplet [küç.] çift olan her şey, iki mısradan oluşan beyit Fr couple çift, koşuk Lat copula bağ, bağlantı, koşma Lat *co-apula (Kaynak: EM sf. 141)Lat con+ apiō, apt- bağlamak, iliştirmek

kupon

Fr coupon kesilen şey Fr couper kesmek +on