kungfu

kumul

Türkiye Türkçesi kum sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

kundak1

Farsça ġundak غندك z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġund veya ġunda غند/غنده z "küme, yumak, hamur topu" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Orta Farsça gund "küme, top, topluluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kundak2

Yunanca kontáki κοντάκι z "1. sopa, sap, dipçik, 2. rulo şeklinde evrak, ferman" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kóntaks κόνταξ z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kontós κοντός z "sırık, kargı" sözcüğünden türetilmiştir.

kundura

Yunanca ve Eski Yunanca kóthornos κόθορνος z "düz tabanlı kısa çizme" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 966)

kunduz

Eski Türkçe kunduz "akarsularda yaşayan bir memeli, kunduz" sözcüğünden evrilmiştir.

kungfu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir Uzakdoğu dövüş sanatı" [ Milliyet - gazete, 1972]
Çin'de kungfu, Tayland'da ise Tai boksu meydana gelmiştir.

Köken

İngilizce kung-fu "Çin döğüş sanatlarının genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966) İngilizce sözcük Çince gōngfu "beceri kazanma, eğitme" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Sözcük David Carradine'ın başrolü oynadığı Amerikan TV dizisi Kung Fu (1972-75) sayesinde popülerlik kazandı.


12.01.2015
kunt

Farsça kund كند z "1. top, 2. kaba, kalın" sözcüğünden alıntıdır.

kup

Fransızca coupe "kesim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince colpare "darbe vurmak, bıçak vurmak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince colaphos "darbe" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kólaphos κόλαφος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₂- (*kel-) "kırmak, kesmek" kökünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 38.)

kupa

Yunanca kúpa κούπα z "büyük kadeh" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fransızca coupe "büyük kadeh, iskambilde bir renk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince cupa veya cuppa "küp, büyük kadeh" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Aramice/Süryanice gubbā "küp" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kupez

Yunanca gúpes γούπες z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca gúpa veya gópa γούπα z "sparidae ailesinden bir balık, boops" sözcüğünden alıntıdır.

kuple

Fransızca couplet "çift olan her şey, iki mısradan oluşan beyit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couple "çift, koşuk" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince copula "bağ, bağlantı, koşma" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *co-apula biçiminden türetilmiştir. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 141) Latince biçim Latince apiō, apt- "bağlamak, iliştirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.