kundak2

kumral

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) yazılı örneği bulunmayan *koŋral "kestane rengi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe koŋur "kestane" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il2 ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca qoŋgur "doru (at veya deve rengi)" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kumru

Arapça ḳmr kökünden gelen ḳumrī قمرى z "bir tür güvercin, kumru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳamar قمر z "ay" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kumsal

Türkiye Türkçesi kum ve Türkiye Türkçesi sal "yassı yer, düzlük" sözcüklerinin bileşiğidir.

kumul

Türkiye Türkçesi kum sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

kundak1

Farsça ġundak غندك z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġund veya ġunda غند/غنده z "küme, yumak, hamur topu" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Orta Farsça gund "küme, top, topluluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kundak2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
chondách [kondak]: fascia [dipçik] (...) chondacchlárum: fascio putti [tüfek fitili ateşlerim] "... çam tahtası içine yerleştirilmiş kav ve kükürtlü maddelerden oluşan patlayıcı düzenek" [ Abdî, Sûr-i Pür-Sürûr-i Hümayun, 1780]

Köken

Yeni Yunanca kontáki κοντάκι z "1. sopa, sap, dipçik, 2. rulo şeklinde evrak, ferman" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kóntaks κόνταξ z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kontós κοντός z "sırık, kargı" sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

kundakçı, kundaklamak


23.03.2018
kundura

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kóthornos κόθορνος z "düz tabanlı kısa çizme" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 966)

kunduz

Eski Türkçe kunduz "akarsularda yaşayan bir memeli, kunduz" sözcüğünden evrilmiştir.

kungfu

İngilizce kung-fu "Çin döğüş sanatlarının genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966) İngilizce sözcük Çince gōngfu "beceri kazanma, eğitme" sözcüğünden alıntıdır.

kunt

Farsça kund كند z "1. top, 2. kaba, kalın" sözcüğünden alıntıdır.

kup

Fransızca coupe "kesim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince colpare "darbe vurmak, bıçak vurmak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince colaphos "darbe" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kólaphos κόλαφος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₂- (*kel-) "kırmak, kesmek" kökünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 38.)