kundak1

kumpir

Bulgarca ve Sırpça krumpír "patates" sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Almanca Grundbirne "«yer armudu», patates" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Grund "yer" ve Almanca Birne "armut" sözcüklerinin bileşiğidir.

kumral

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) yazılı örneği bulunmayan *koŋral "kestane rengi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe koŋur "kestane" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il2 ekiyle türetilmiştir.

kumru

Arapça ḳmr kökünden gelen ḳumrī قمرى z "bir tür güvercin, kumru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳamar قمر z "ay" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kumsal

Türkiye Türkçesi kum ve Türkiye Türkçesi sal "yassı yer, düzlük" sözcüklerinin bileşiğidir.

kumul

Türkiye Türkçesi kum sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

kundak1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "bebek sargısı" [ Lugat-i Halimi, 1477]
şāvenī [Fa.]: Kundak ki genç oğlancukları sararlar Çağatayca: "... tüfek kundağı" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
ḳūndaġ: langes dans lesquels on enveloppe un enfant; pièce de bois sur laquelle repose le canon du fusil

Köken

Farsça ġundak غندك z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġund veya ġunda غند/غنده z "küme, yumak, hamur topu" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Orta Farsça gund "küme, top, topluluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için kunt maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Sanskritçe guḍa "top, küme". Ermenice gund > kunt գունդ ve gndak > kntag գնդակ "top, küre" Farsçadan alıntı olmalıdır. Türkçe sözcük tüm Türk dillerinde mevcuttur.

Benzer sözcükler

kundaklamak

Bu maddeye gönderenler

cündi, gudde, gundi


30.06.2019
kundak2

Yeni Yunanca kontáki κοντάκι z "1. sopa, sap, dipçik, 2. rulo şeklinde evrak, ferman" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kóntaks κόνταξ z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kontós κοντός z "sırık, kargı" sözcüğünden türetilmiştir.

kundura

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kóthornos κόθορνος z "düz tabanlı kısa çizme" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 966)

kunduz

Eski Türkçe kunduz "akarsularda yaşayan bir memeli, kunduz" sözcüğünden evrilmiştir.

kungfu

İngilizce kung-fu "Çin döğüş sanatlarının genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966) İngilizce sözcük Çince gōngfu "beceri kazanma, eğitme" sözcüğünden alıntıdır.

kunt

Farsça kund كند z "1. top, 2. kaba, kalın" sözcüğünden alıntıdır.