kundak1

kumpir

Bul/Sırp krumpír patates Alm Grundbirne «yer armudu», a.a. § Alm Grund yer Alm Birne armut

kumral

<< OTü-KT *koŋral kestane rengi ETü koŋur kestane +Il2 ≈ Moğ qoŋgur doru (at veya deve rengi)

kumru

Ar ḳumrī قمرى z [#ḳmr] bir tür güvercin, kumru <? Ar ḳamar قمر zay

kumsal

§ TTü kum TTü sal yassı yer, düzlük

kumul

TTü kum +Il

kundak1

TTü: "bebek sargısı" [ Lugat-i Halimi, 1477]
şāvenī [Fa.]: Kundak ki genç oğlancukları sararlar Çağ: "... tüfek kundağı" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
ḳūndaġ: langes dans lesquels on enveloppe un enfant; pièce de bois sur laquelle repose le canon du fusil

Fa ġundak غندك z [küç.] Fa ġund/ġunda غند/غنده zküme, yumak, hamur topu +ak2 ≈ OFa gund küme, top, topluluk

 kunt

Not: Karş. Sans guḍa "top, küme". Erm gund > kunt գունդ ve gndak > kntag գնդակ "top, küre" Farsçadan alıntı olmalıdır. Türkçe sözcük tüm Türk dillerinde mevcuttur.

Benzer sözcükler: kundaklamak

Bu maddeye gönderenler: cündi, gudde, gundi


30.06.2019
kundak2

Yun kontáki κοντάκι z1. sopa, sap, dipçik, 2. rulo şeklinde evrak, ferman << EYun kóntaks κόνταξ za.a. EYun kontós κοντός zsırık, kargı

kundura

~? Yun/EYun kóthornos κόθορνος zdüz tabanlı kısa çizme (Kaynak: LS sf. 966)

kunduz

<< ETü kunduz akarsularda yaşayan bir memeli, kunduz

kungfu

İng kung-fu Çin döğüş sanatlarının genel adı (İlk kullanım: 1966) Çin gōngfu beceri kazanma, eğitme

kunt

Fa kund كند z1. top, 2. kaba, kalın